Οδοντιατρικά Τμήματα

Οδοντιατρικά Τμήματα 2018-06-10T08:00:14+00:00

Οδοντιατρικά Τμήματα

Οι οδοντιατρικές υπηρεσίες του Smile House περιλαμβάνουν γενική οδοντιατρική ( εμφράξεις, στεφάνες, γέφυρες, οδοντοστοιχίες, ενδοδοντικές θεραπείες), ορθοδοντική, αισθητική οδοντιατρική (λεύκανση, όψεις πορσελάνης, ένθετα, επένθετα, ανασυστάσεις) οδοντικά εμφυτεύματα και θεραπείες περιοδοντικών νόσων. Η κλίνική μας μπορεί να καλύψει τις οδοντιατρικές σας ανάγκες από το Α μέχρι το Ω (κλινική αξιολόγηση, σιδεράκια, καθαρισμοί, εμφυτέυματα, εμφράξεις, αισθητικές εργασίες κ.α), προσφέροντας παράλληλα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις οικογένειες και ενήλικες που την επιλέγουν. Το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό μας έχει ως πρώτιστο μέλημά του την άριστη εξυπηρέτηση σας διασφαλίζοντας πάντοτε ότι η επίσκεψή σας στον οδοντίατρο είναι μια ευχάριστη εμπειρία.

  • General Dentistry and Oral Pathology
  • Pediatric Dentistry
  • Orthodontics
  • Endodontics
  • Periodontics
  • Implantology
  • Cosmetic Dentistry, Prosthodontics and Smile Design
  • Whitening clinic (for vital and non-vital teeth)

Our Dental Departments

General Dentistry and Oral Pathology

General Dentistry and Oral Pathology is uniquely oriented toward the prevention of disease. In fact, it is estimated that nearly 65 percent of all dental procedures are either diagnostic or preventive. The General Dentistry and Oral Pathology department offers services like routine cleanings for adults, periodontal maintenance, fillings and root canals.

Orthodontics

Orthodontic treatment helps teeth line up correctly, using braces or other devices. Our doctors are able to diagnose any misalignment in the teeth and jaw as well as the facial structure, and can devise a treatment plan that integrates both orthodontic and orthopedic treatments.

Periodontics

Periodontology  is the study of the specialised system of hard and soft tissues that supports your teeth and maintains their position in the jaw. This apparatus, known as the periodontium, has some very important functions. In fulfilling this mission, the long-term goal of the Periodontics Department is its recognition and excellence in patient care.

Pediatric Dentistry

The Pediatric Dentistry Department provides dental services for infants, children, and adolescents, including those with special needs, in a relaxing, caring environment specifically geared toward young patients.

Endodontics

Endodontists are specialists in saving teeth, committed to helping you maintain your natural smile for a lifetime. The Endodontist department focuses on diagnosing tooth pain and performing root canal treatment and other procedures relating to the interior of the tooth. In many cases, a diseased tooth can be saved with endodontic treatment. For this reason, the endodontists department of any clinic proudly refer to themselves as Specialists in Saving Teeth.

Implantology

Dental implants are metal posts or frames that are surgically positioned into the jawbone beneath your gums. Once in place, they allow our doctors to mount replacement teeth onto them. Our Implantology Department deals with surgical installation of dental implants; two-stage implants, endosteal (endosseous) impants, single-stage dental implants and subperiosteal implants.

Cosmetic Dentistry, Prosthodontics and Smile Design

Cosmetic Dentistry is dentistry aimed at creating a positive change to your teeth and to your smile. We believe that aesthetic dentistry must complement the overall general and oral health of the patient. This department also deals with prosthodontics and smile design, specifically dental veneers (direct or porcelain), inlays/onlays, crowns, bridges, composite bonding, enamel shaping, smile makeover and full mouth reconstruction.

Whitening Clinic (for vital and non-vital teeth)

Over time, your teeth can go from white to not-so-bright for a number of reasons. Teeth whitening is a simple process. Visit us and we will give you back a bright smile with our advanced technology of in-office teeth whitening (one visit), whitening at home, combined in-office and home whitening and Zoom!